Köp bra pellets på nätet till ett vettigt pris

Det värmer i hjärtat… eller mycket mer korrekt, det värmer i pannan med Derome Pellets!

Med en lång erfarenhet som sträcker sig tillbaka till 1940-talet är Derome Pellets en utav de mest eftertraktade pellets leverantörer i Sverige. Med granspån som Deromegruppens egna sågverk levererar tillverkar Derome Pellets produkter med hög kvalitet Material som tallspån, barkinnehållande, stamved används inte vid tillverkning av pellets utan enbart ren såg och kutterspån av gran. Tillverkningen äger rum under speciella och kontrollerade former för en högre kvalitetsnivå. Resultatet för kunden blir en alltmer jämnare och stabilare värme i pannan.

Med kunder som fjärrvärmeanläggningar, villaägare eller nätvärmecentraler levereras pellets både i säckar eller i lösvikt via bulkbilar. Spridningen av produkten är stor genom landet tack vare det stora nätverket av återförsäljare. Bara i sydvästra Sverige finns återförsäljare av Derome Pellets produkter i cirka 40 orter.

En väldigt viktig del i hela produktionen av pellets på Derome Pellets är just allt miljöarbetet och kretsloppstänkandet som präglar hela verksamheten. Jämfört med fossila bränsle som olja, kol eller gas är trädbränsle en förnyelsebar form av energi och då blir belastningen på miljön inte lika stor. Den mängd koldioxid som frigörs i atmosfären genom förbränning av pellets tas upp av träd senare som en naturlig process vilket ger ingen extra belastning i form av växthuseffekt.