Bygg hus precis som du önskar

Sjömarkenshus har utvecklat en husbyggsats som är flexibelt och som är direkt anpassat till de krav vad det gäller dagens normer och standard. En väl genomtänkt konstruktion där nytt skapat material och nya teknologier leder till byggandet av energi- och kostnadseffektiva hus, i enlighet, förstås, med kundens önskemål.

En central roll i detta byggsystem är husbyggsatser, dvs. tillverkning av komponenter som kunden själv eller en byggfirma kan använda i husbyggandet. Med välplanerade och miljöanpassade delar och lösningar ger detta byggsystem kunden möjligheten att bygga med exakttillverkade och numrerade detaljer där väl detaljerade arbetsritningar visar vägen.

Sjömarkenshus byggsystem tillämpar sig framför allt när det gäller byggande av lösvirkeshus, med fördelar som att bygga på plats, med färdigproducerade detaljer och komponenter. En bra och effektiv isolering faktor bidrar samtidigt till en låg kostnad när det gäller både boende och energikonsumtion.

Komponenten i detta byggsystem är stommen. Det som en gång i tiden var trä som lösvirkesbyggande har ersatts med den så kallad FlexiBeam Lättbalk, en detalj som utgör själva strukturen i huset. Denna lättbalk kan variera i bredd och höjd och anpassar sig till olika behov baserat på bärighet, konstruktionsdetaljer, isolering, mm. Genom användning av FlexiBeam Lättbalken vinner man cirka 15 % bara i isoleringsförmåga.